درب ضد سرقت

صفحه اصلی / مقالات / درب ضد سرقت و نکاتی ضروری برای امنیت آن
درب ضد سرقت

چگونه موجب حفظ یکپارچگی خروجی شویم

قفل درب بدون ارتفاع- یک مقیاس امنیتی است که میتواند به بزرگترین آسیب پذیری شما تبدیل شود. تمام آنچه که اشغال میکند، قطعه ایی از یک سخت افزار شکسته و خراب یا یک درب باز برای به چالش نکشیدن افراد است. یکی از بهترین روش ها برای مقاوم ساختن امکانات، تمرکز بر یکپارچگی خروج است.

1) تعریف عمومی درمقابل خصوصی

چنانچه درب جداگانه ایی برای کارکنان و مشتریان وجود دارد، اطمینان حاصل کنید که ورودی ها کاملا مشخص شده و ایمن هستند. درهایی که برای استفاده ی کارکنان باز میشوند، باید همواره قفل باشند، با کنترل و نظارت بررسی شوند و دربعضی مواقع، کن کوشلر، مدیر فروش و بازاریابی Detex پیشنهاد تولید یک سخت افزار امنیتی برای درب را می دهد.

2) تعمیر و نگهداری برنامه درب

تعمیرات سایر سیستم های ساختمان را پیش بینی می کنید و این اطمینان را دارید که درهای شما نیز به همان اندازه مرکز توجه هستند.

پیزیتولا می گوید:"سالم بودن قفل ها ودرب ها را هر ماه چک کنید و چنانچه لازم بود انها را تعویض کنید . نمیتوانم به یادآورم که چندین باردربهایی با قفل های شکسته یافتم  که مالکان ساختمان ها چندین ماه با آنها کنار میآمدند." بررسی های معمول عوامل اصلی هستند که ممکن است دریابید که ساکنان خصوصاً زمانی که به دنبال مکانی برای سیگار کشیدن مخفیانه یا ورودی "شخصی" پشتی هستند، درحال شکست سخت افزار هستند . پیزیتولا توصیه می کند که "سالم بودن میله های وحشت در دربهای داخلی را ارزیابی کنید.اگر مدل دارای مجموعه ایی پیچ است، یک فرد میتواند به راحتی با استفاده از یک آچار آلن قفل سیستم را باز کند از این رو در از بیرون باز خواهد شد."

3) هشدارهایی اضافه کنید

هشدارهای درب، وقوع یک حادثه ی فوری را اطلاع رسانی می کنند و میتوانند به راحتی به امنیت خروجی ساختمان تبدیل شوند. "هشدارهای صوتی، زمانی که درب باز باشد، صدا می دهند و میتوانند سیگنال هایی برای دوربین ها و یک داره ی ایمنی بفرستند." کولر اضافه میکند که استفاده از پنل های شاخص محلی در مکانهای کارکنان طبقه می تواند جهت نظارت بازکردن هایی که خارج از محدوده ی دید است میتواند مفید باشد.

4) ایمنی زندگی متعادل

قبل از مقابله با هرگونه مقاوم سازی، مطمئن شوید که آنهابا ایمنی محلی و کدهای NFPA منطبق هستند. کولر هشدار میدهد که " ارتباط با اختیارات محلی که دارای قدرت هستند می تواند شما را از خطاهایی که ممکن است شامل کارکرد مجدد پرهزینه ی درب ها یا جایگزینی کامل درب ها باشد، حفظ کند. برای مثال؛ NFPA101 عنوان کرد که تمام دربها باید دسترسی بدون مانع خروج داشته باشند. کد اظهار می کند" قفل ها نباید به استفاده از کلید، ابزار، دانش خاص یا تلاش برای عملیات از داخل ساختمان نیاز داشته باشند."

گفته شده که میخواهید یک اتاق را درمقابل تهدیدهای خارجی حفظ کنید تا ساکنان آن بتوانند آرامش و پناه گیرند. هرگونه قفل داخلی که نصب می کنید باید امکان خروج آزادانه افراد را نیز فراهم کند.

5)چشمی نصب کنید

فراتر از کنترل دسترسی، یک دوربین امنیتی بایک مکان خوب را در نظر بگیرید. چشمی زنده یک گزینه است اما ممکن است پهنای باند یا قدرت مشاهده مداوم آن  را نداشته باشید.کولر میگوید از کنترل های نرم افزاری یا تحلیلی که میتواند شامل تشخیص حرکت،ضربه تند و شدید یک دسترسی یا تغییرات خروجی باشد برای شروع ضبط دوربین و ارسال سیگنال به اداره ی امنیتی استفاده کنید.

نوشته جنی مورتون

ترجمه تیم سوداد

منبع : buildings

درب ضد سرقت ، مزایای درب ضد سرقت ، درب ضد سرقت سوداد ، درب ضد سرقت فلزی

 

gplus Twitter

  • درج شده در تاریخ : 2016 روز پیش